Zo kunnen wij de volgende items voor u verzorgen:

  • periodieke salarisverwerking
  • pro-forma loonkostenberekeningen
  • uitwisseling van gegevens met uitvoeringsinstellingen, Belastingdienst en andere instanties
  • adequate verwerking van CAO wijzigingen
  • verstrekken van journaalposten en jaaropgaven
  • begeleiding bij controles van Belastingdienst en uitvoeringsinstellingen
  • opstellen en beoordelen van diverse arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden