Henco Administraties zorgt voor het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van de door u verstrekte gegevens. Ons doel hierbij is om dit op een dusdanige wijze te doen dat er op een gemakkelijke manier informatie kan worden verkregen voor het besturen en functioneren van uw onderneming en voor de verantwoording daarover.

Uiteraard zullen wij u adviseren over het bijsturen van de primaire processen binnen uw onderneming, mocht hieraan behoefte bestaan. Zo kunnen wij u onder andere van dienst zijn bij de volgende zaken:

  • het opzetten van de administratie
  • het invoeren van de administratie
  • opstellen van de jaarrekening conform  de wettelijke richtlijnen
  • verzorgen van rapportages: w.o. tussentijdse rapportages, cijfervergelijkingen met voorgaande perioden en/of branche cijfers
  • opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses